Wat houd het project Groen-Blauw naast het aanleggen van deze oevers nog meer in:

Meer woningen, bedrijven en voorzieningen geven druk op de leefomgeving. Delft wil vooruit met de kenniseconomie. Daarvoor is een excellent vestigingsklimaat nodig voor bedrijven en bewoners. Groen en water zijn noodzakelijke en nemen een prominente plek in alle nieuwe plannen. De gemeente heeft daarvoor het initiatief genomen om kansen voor groen en water inzichtelijk te maken. Samen met het hoogheemraadschap van Delfland, de TU Delft, DUWO, AM Wonen en de belangenvereniging TU Noord werkt de gemeente aan het verzilveren van kansen voor groen en water.

voor meer informatie klik  u  hier