• Meer water op te vangen
  • Meer verschillende planten en dieren
  • Verbetering van de waterkwaliteit

Aanleg natuurvriendelijke oevers Gemeente Delft Zuid-Oost (Groen Blauw Delft)

Natuurvriendelijke oevers zijn nodig om meer water op te vangen in de sloten.

Uitgevoerde werkzaamheden

De kades worden minder steil gemaakt, zodat een gelijkmatiger overgang tussen water en land ontstaat. Daardoor worden de oevers mooier en er leven meer verschillende planten en dieren.

Langs natuurvriendelijke oevers groeien planten als de gele lis en de pinksterbloem. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Voor de gemeente Delft voeren wij als onderdeel van het Project Groen-Blauw het aanleggen van natuurvriendelijke oevers uit.

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening gehouden wordt met natuur en landschap. De oever van een waterloop vormt de grens tussen water en land. Deze grens ligt niet altijd op dezelfde plaats door verschillen in de hoogte van het water.

Wat houd het project Groen-Blauw naast het aanleggen van deze oevers nog meer in:

Meer woningen, bedrijven en voorzieningen geven druk op de leefomgeving. Delft wil vooruit met de kenniseconomie. Daarvoor is een excellent vestigingsklimaat nodig voor bedrijven en bewoners. Groen en water zijn noodzakelijke en nemen een prominente plek in alle nieuwe plannen. De gemeente heeft daarvoor het initiatief genomen om kansen voor groen en water inzichtelijk te maken. Samen met het hoogheemraadschap van Delfland, de TU Delft, DUWO, AM Wonen en de belangenvereniging TU Noord werkt de gemeente aan het verzilveren van kansen voor groen en water.

Bent u geïnteresseerd?

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op.

Contactformulier

Situatie voor:

Situatie na:

Scroll naar boven