Recognized Service Provider Label

Oosthoek Groep BV te Schipluiden ontving dinsdag 27 november 2018, het Recognized Service Provider label 2019.
Als bedrijf wat onder andere golfbanen aanlegt en onderhoud, spelen zij een belangrijke rol in het uitvoeren van duurzaam onderhoud van een aantal golfbanen, op een actieve en transparante manier
Zij hebben onlangs van de NGF en van GEO een uitnodiging gekregen om voor het nieuwe Recognized Supplier Label in aanmerking te gaan komen, waarvoor zij aan een aantal criteria moesten voldoen;
1. De golfbaanaannemer zorgt ervoor dat de golfbanen in (volledig) onderhoud uiterlijk binnen één jaar na ondertekening van het onderhoudscontract GEO-gecertificeerd zijn.
2. De aannemer onderschrijft de Green Deal Sportvelden, gericht op het uitfaseren van pesticiden in golfbaanbeheer, voor zover technisch mogelijk, en zet zich naar vermogen in voor deze missie.
3. In samenwerking met de beheerder van de betreffende golfbaan neemt de aannemer deel aan de jaarlijkse registratie van het gebruik van pesticiden op basis van de officiële Green Deal monitoring.

46912941_1221240954700347_3764791383315972096_o

Het laatste nieuws:

Gemeente Maassluis paden renovatie 2022
Gemeente Maassluis paden renoveren.
Uw baan vertidrainen en bezanden 2022
Uw golfbaan laten vertidrainen en bezanden?
31-03-2022
Paniek, golfkar met alle stokken op de Mondial te water. Gelukkig waren greenkeepers Wauter en Rikko van Oosthoep- groep in de buurt.
Scroll to Top